NWE Logistics on logistikateenuste ettevõte, millel on üle 10-aastane kogemus turul. See on Alexela Logistics AS tütarettevõte.

NWE Logistics pakub oma klientidele naftatoodete ladustamise ja transpordi korraldamise teenuseid, et hõlbustada rahvusvahelist kaubandust Euroopa loodesadamate kaudu. Et pakkuda naftatoodete eksportijatele ja kauplejatele paremaid logistilisi lahendusi, siis selleks on NWE Logistics-il sõlminud erinevate naftaterminalidese vastavad kokkulepped.

NWE Logistics osutab järgmisi teenuseid:

  • toote vastuvõtmine terminali
  • logistika tarneahela korraldamine
  • tarnegraafikute kokkuleppimine ja jälgimine
  • vagunite käitlemine
  • laeva käitlemine
  • toote ladustamine mahutites, ümberpumpamine mahutite vahel, laadimine laevale
  • kaubakoguste mõõtmine sõltumatu inspektori poolt
  • tolliprotseduuride korraldamine
  • dokumentatsiooni vormistamine, kõigi sellega seotud protsesside koordineerimine
  • kolmandate isikute võimalike nõuete lahendamine, näiteks vagunite seisakute käsitlemine jne

NWE Logistics tellib teenuse füüsilise osa (näiteks pumpamine, vaguni liikumine jne) oma lepingulistelt partneritelt.

NWE Logistics poolt käideldud kaubad on alati kliendi omanduses ja NWE Logistics-il ei ole kunagi klienditoote omandiõigust.

NWE Logistics kontorid asuvad Eestis Tallinnas ja Küprosel Nikosias.